Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor sociálních věcí > Kraj opět požádá stát o příspěvek na činnost svého koordinátora pro romské záležitosti
Kraj opět požádá stát o příspěvek na činnost svého koordinátora pro romské záležitosti

Kraj opět požádá stát o příspěvek na činnost svého koordinátora pro romské záležitosti

8. 9. 2017

Krajská rada schválila předložení žádosti o finanční podporu činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti na rok 2018. Žádost bude předložena do příslušného dotačního programu administrovaného Úřadem vlády České republiky a Radou vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny.

Liberecký kraj žádá touto formou o podporu pravidelně každý rok. Doposud byl vždy stoprocentně úspěšný a získal podporu v maximální výši. Na Krajském úřadě Libereckého kraje je v souladu se zákonem o krajích funkce koordinátora pro romské záležitosti zřízena v oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí, a to již od roku 2000. V současnosti ji zastává Václav Strouhal, DiS..

Koordinátor zajišťuje zároveň pozici tajemníka Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, pořádá semináře a vzdělávací akce pro romské poradce obcí s rozšířenou působností, terénní pracovníky i neziskové organizace. Účastní se jednání na obcích a městech v kraji za účelem řešení problematiky romské menšiny a cizinců, stejně jako zastupuje kraj na jednání se subjekty s celostátní působností. Cílem jeho činnosti je zlepšení sociální, kulturní i politické situace národnostních menšin na území kraje.

Šimice Marie
marie.simice@kraj-lbc.cz
485226302 /

rss

Zpracovávám...