Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor sociálních věcí > Náhradní rodinná péče > Jiné formy náhradní rodinné péče (péče jiné osoby, poručenství)

Jiné formy náhradní rodinné péče (péče jiné osoby, poručenství)

Dítě může být svěřeno do péče jiné osoby nebo poručníka.

Do péče jiné osoby se dítě svěřuje zpravidla osobám jemu blízkým nebo příbuzným.

Do péče poručníka se dítě svěřuje v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti či nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Svěření dítěte do těchto forem náhradní rodinné péče nepřechází zprostředkování.

Poradenství k těmto formám náhradní rodinné péče poskytnou pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (kontakty zde).

Zpracovávám...