Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor sociálních věcí > Náhradní rodinná péče > Kam se obrátit, když se chci stát náhradním rodičem?

Kam se obrátit, když se chci stát náhradním rodičem?

  • Bližší informace k náhradní rodinné péči lze získat z více zdrojů.

  • Žádost je nutné podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště.

  • Krajský úřad individuálně a v souladu se zákonem provádí odborné posouzení.

  • O zařazení do evidence je vydáno rozhodnutí.

V případě zájmu lze navštívit organizace, které vyhledávají a doprovázejí náhradní rodiče nebo OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Veškeré informace včetně potřebných formulářů (zde) zájemcům o náhradní rodinnou péči osobně předá sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kontakty na pracovníky pro náhradní rodinnou péči obecního úřadu obce s rozšířenou působností Libereckého kraje (zde)

Kontakty na pracovníky orgánu SPOD Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

Odborné posouzení se zaměřuje zejména na:

            - osobnost žadatele a jeho motivaci k přijetí dítěte

            - zdravotní stav

            - bytové a finanční zázemí rodiny

            - schopnost péče o děti se specifickými potřebami

            - připravenost osob žijících ve společné domácnosti k přijetí dítěte včetně dětí již   

              žijících v rodině

Krajský úřad vydává rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence nebo o zamítnutí jeho žádosti. Proti rozhodnutí krajského úřadu lze podat odvolání, které vyřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Zpracovávám...