Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Související právní normy

Zde jsou zveřejněny pouze hlavní právní normy upravující náhradní rodinnou péči, jejichž znění naleznete např. na http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ nebo na http://www.zakonyprolidi.cz/.

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zpracovávám...