Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Transformace sociálních služeb Libereckého kraje

Co je transformace sociálních služeb?

Transformace sociálních služeb je proces zameřený na změnu sociálních služeb ústavního typu. Tento proces je orientován na poskytování podpory osobám se zdravotním postižením v komunitě, a to ve formě individuálního bydlení či skupinového bydlení v domácnostech běžného typu, jako jsou rodinné domy či byty. 

Cílem transformace je umožnit klientům zařízení sociálních služeb zapojených do procesu transformace opustit velké instituce ústavního typu a žít život takový, jaký je běžný pro jejich zdravé vrstevníky. S náležitou podporou jsou lidé s postižením schopni žít v běžných domácnostech, vykonávat  béžné denní činnosti, zvládat úkony péče o vlastní osobu a chodit do zaměstnání či chráněného denního programu. Není důvod, aby trávili svůj život v unifikované ústavní instituci.

V souvislosti s  procesem transformace jsou zmiňovány také pojmy deinstitucionalizace a humanizace. Deinstitucionalizace sociálních služeb je proces změny služeb ústavního typu (institucí) vedoucí k poskytování individuální podpory v přirozeném prostředí člověka. Humanizace sociálních služeb je pojem zahrnující změnu podmínek, prostředí a koncepce poskytování sociálních služeb vedoucí k naplnění potřeb a práv uživatelů sociálních služeb.

Kontaktní osobou je: Mgr. Michaela Krejčová; michaela.krejcova@kraj-lbc.cz; tel.: 485 226 246

Aktuality 

Ve Cvikově a Novém Boru Liberecký kraj otevřel nové domy pro zdravotně postižené ženy z Mařenic

5. 2. 2016 - Ústavní prostředí zanedlouho vymění za bydlení rodinného typu v malých bytech zdravotně postižené ženy z domova v Mařenicích na Českolipsku. V rámci pilotního projektu Libereckého kraje „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“, byly postaveny čtyři nové domy, dva v Novém Boru a jeden ve Cvikově budou sloužit k bydlení a další z domů ve Cvikově bude využíván jako Centrum denních aktivit.

Zdravotně handicapované ženy z Mařenic jsou zase o krůček blíž novým domovům

16. 1. 2015 - Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích, kde nyní žije 25 klientek, byl již v roce 2007 Libereckým krajem zapojen do pilotního projektu procesu transformace pobytových zařízení. Díky projektu „Transformace pobytového zařízení...

Handicapované ženy z Mařenic jsou zase o krůček blíž novým domovům

15. 1. 2015 - Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích, kde nyní žije 25 klientek, byl již v roce 2007 Libereckým krajem zapojen do pilotního projektu procesu transformace pobytových zařízení. Díky projektu „Transformace pobytového zařízení...

TRANSFORMACE pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením stále pokračuje

28. 5. 2014 - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace:   Transformace domova pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP) v Mařenicích pokračuje dle investičních záměrů. Jedná se o výstavbu objektů ve Cvikově a v...

Zpracovávám...