Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Interní předpisy Krajského úřadu Libereckého kraje

 • Hodonocení zaměstnance (zde)

 • Hodnocení zaměstnance před uplynutím zkušební doby (zde)

 • Kontrolní řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Modul USU – univerzální spisový uzel – příručka uživatele GINIS (zde)

 • Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (zde)

 • Organizační řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/01/17 kterou se stanovují pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů (zde)

 • Organizační směrnice OS-01/01/08 kterou se stanovují komunikační toky uvnitř KÚ LK při řešení mimořádných a krizových situací (zde)

 • Organizační směrnice OS-01/05/16 o opatřeních k činnostem v oblasti ochrany utajovaných informací, zvláštních skutečností, administrativní bezpečnosti, pro zajištění fyzické bezpečnosti, k ochraně osob a při řešení mimořádné události nebo krizové situace (zde)

 • Organizační směrnice OS-12/08/10 O zásadách bezpečnosti a chování uživatelů v počítačové síti KÚLK (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/03/08 k postupu při přijímání nových zaměstnanců Krajského úřadu LK a při skončení pracovního poměru (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu KÚ LK (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/07/10 ke stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany v budově sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/08/06 Objednávání a provoz zasedacích sálů (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/10/10 Vstupní vzdělávání zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Organizační směrnice OS-16/18/10 o vnitřním řídícím a kontrolním systému (zde)

 • Organizační směrnice OS-18/03/09 Systém řízení rizik (zde)

 • Organizační směrnice OS-18/07/11 Ochrana osobních údajů (zde)

 • Pracovní řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Příkaz ředitele č. PŘ - 16/09/16 Kontrolní orgán Krajského úřadu LK (zde)

 • Spisový řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Postup při podávání stížností na výkon sociálně-právní ochrany dětí Krajským úřadem Libereckého kraje (zde)

Zpracovávám...