Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Kontakty

Odbor sociálních věcí

Jméno Telefon Email, Kancelář, Funkce
Mgr. Šebková Jolana 485226540 , 1117 , vedoucí odboru sociálních věcí
Drašarová Renata 485226354 , 417 , sekretářka Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana
Loudová Jana 485226542 , 1116 , odborný administrativní zaměstnanec
Mgr. Minstrová Zuzana 485226448 , 417 , asistentka Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana
Mgr. Pavlů Tomáš 485226328 , 1118 , právník odboru
Oddělení příspěvkových organizací
Ing. Kremerová Luisa 485226396 , 273 , vedoucí oddělení příspěvkových organizací
Bc. Hřebejková Veronika 485226395 , 273 , metodik - ekonom pro příspěvkové organizace
Ing. Klimečková Andrea 485226456 , 1118 , finanční referent
Mgr. Krejčová Michaela 485226246 , 273 , metodička příspěvkových organizací
Oddělení sociální práce
Mgr. Vedralová Ivana 485226349 , 1125 , vedoucí oddělení sociální práce
PhDr. Bělská Simona 485226582 , 1124 , psycholog
Mgr. Brebtová Markéta 485226698 , 1125 , zaměstnanec oddělení sociální práce – sociálně právní ochrana dětí
Mgr. Hauzerová Jana 485226338 , 1126a , odborný zaměstnanec, krajský protidrogový koordinátor
Bc. Hradiská Kateřina 485226559 , 1130 , zaměstnanec OSPOD, náhradní rodinná péče
Bc. Kozderková Dana 485226443 , 1130 , zaměstnanec OSPOD
Bc. Mochalová Dalila 485226697 , 1131 , zaměstnanec sociálně právní ochrany dětí
Bc. Navrátilová Jana 485226398 , 1131 , zaměstnanec OSPOD
Ing. Říhová Jana 485226928 , 411 - Evropský dům , metodik veřejného opatrovnictví
Strouhal Václav DiS. 485226519 , 1126a , odborný zaměstnanec, koordinátor pro národnostní menšiny
Vyhlídková Hana 485226450 , 1126 , metodik sociální práce
Mgr. Blažková Kateřina 485226244 , 823 , Manažerka projektů - Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK a Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji
Ing. Hájková Kateřina 485226449 , 1126 , koordinátorka rodinné politiky – projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK“
Mgr. Hlinková Jitka 485226908 , 1131 , sociální pracovnice, projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK“
Bc. Malíková Nikola 485226445 , 823 , finanční manažer projektů „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
x x 485226991 , 823 , metodik sociálních služeb projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji “
Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Ing. Maříková Jana 485226657 , 1128a , vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Ing. Ahmadi Diana 485226441 , 1128a , ekonomka a metodička financování
Bc. Kupec Miloš DiS. 485226679 , 1028 , kontrolor financování sociálních služeb
Ing. Musilová Monika 485226440 , 1128 , koordinátorka střednědobého plánování
Ing. Pražáková Marcela 485226902 , 1028 , ekonomka, analytička
Bc. Řepík František 485226677 , 1028 , kontrolor financování sociálních služeb
Straková Dana 485226659 , 1119 , kontrolor financování sociálních služeb
Mgr. Tůma Jiří 485226558 , 1128 , metodik a analytik sociálních služeb
Bc. Veselovská Marta 485226399 , 1119 , registrátorka sociálních služeb, metodička
Mgr. Coufal Jan 485226394 , 1119 , registrátor sociálních služeb, metodik
Bc. Lochmanová Jaroslava 485226925 , 411 - Evropský dům , kontrolor projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro OZP v Libereckém kraji
Bc. Stankovská Zita 485226918 , 411 - Evropský dům , projektový/finanční manažer projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro OZP v Libereckém kraji
Mgr. Stránská Alexandra 485226917 , 411 - Evropský dům , metodik - kontrolor projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro OZP v Libereckém kraji
xxx xxx , xxx -

Zpracovávám...