Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Kontakty

Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK)

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

tel. + 420 485 226 540

fax: + 420 485 226 362

datová schránka: c5kbvkw

Podatelna-  (zde)

Pracovní doba orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ LK:

pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.

úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 14:00 hod.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Šebková Jolana                    485 226 540         kancelář: 1117 (11. patro)                 jolana.sebkova@kraj-lbc.cz 

Vedoucí oddělení sociální práce

Mgr. Vedralová Ivana                   485 226 349          kancelář: 1125 (11. patro)                ivana.vedralova@kraj-lbc.cz

vykonává všechny činnosti spojené s vedením oddělení sociální práce

řídí a kontroluje sociálně-právní ochranu dětí, organizaci a zprostředkování náhradní rodinné péče na území kraje

Sociální pracovnice

Mgr. Brebtová Markéta            485 226 698      kancelář: 1125 (11. patro)             marketa.brebtova@kraj-lbc.cz

metodické vedení sociálně-právní ochrany dětí

agenda kurátorů pro mládež

koordinátor rodinné politiky

Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

zástup vedoucí oddělení sociální práce


Bc. Navrátilová Jana                485 226 398      kancelář: 1131 (11. patro)             jana.navratilova@kraj-lbc.cz

žadatelé o osvojení

žadatelé o pěstounskou péči

děti do náhradní rodinné péče z jiných krajů

metodika sociálně-právní ochrany dětí

Skupina pro vyhledávání náhradních rodičů

 

Bc. Hradiská Kateřina              485 226 559      kancelář: 1130 (11. patro)             katerina.hradiska@kraj-lbc.cz

evidence dětí vhodných pro zprostředkování náhradní rodinné péče

metodika sociálně-právní ochrany dětí

příprava a organizace pěstounských setkání

 

Bc. Kozderková Dana             485 226 443      kancelář: 1130 (11. patro)               dana.kozderkova@kraj-lbc.cz

žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu

evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu

evidence dětí, které jsou umístěné v péči pěstounů na přechodnou dobu

metodika sociálně-právní ochrany dětí

příprava a organizace pěstounských setkání

 

Bc. Mochalová Dalila               485 226 697      kancelář: 1131 (11. patro)                dalila.mochalova@kraj-lbc.cz

pověřené osoby

státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

standardy kvality sociálně-právní ochrany

metodika sociálně-právní ochrany dětí

agenda kurátorů pro mládež

agenda CAN

Psycholog pro náhradní rodinnou péči

PhDr. Bělská Simona              485 226 582      kancelář: 1124 (11. patro)                  simona.belska@kraj-lbc.cz

psycholog

agenda náhradní rodinné péče, odborné posouzení žadatelů i dětí

 

Zaměstnanec OSPOD -

projekt "Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK"


Mgr. Jitka Hlinková                      485 226  908        kancelář: 1131 (11. patro)                             jitka.hlinkova@kraj-lbc.cz

metodika kontrol pověřených osob

metodika kontrol standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Libereckém krajiV PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE PODAT STÍŽNOST NA VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, JE MOŽNÉ SE OBRÁTIT NA KTERÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PRACOVNÍKŮ.Zpracovávám...