Odbor sociálních věcí

Cizinci a azylanti

Informace:

Základní informace pro cizince pocházejících ze zemí mimo Evropské unie žijících v České republice naleznete na webových stránkách www.cizinci.cz . Na této webové stránce naleznete Informace o opatřeních a změnách vztahujících se k intergraci cizinců (související právní předpisy ČR a EU, koncepční a politické dokumenty, mezinárodní úmluvy, projekty, studie a výzkumné zprávy).

Podrobné informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobyt v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů  naleznete na webových stránkách www.mvcr.cz (__)

Ostatní informační zdroje:

http://www.domavcr.cz  

Stránka provozovaná Mezinárodní organizací pro migraci, která byla vytvořena za finanční podpory MPSV, vznikla s cílem poskytnout cizincům dostatek srozumitelných informací o životě v ČR (praktické pokyny, jak řešit konkrétní problémy, kontakty na úřady i na nestátní organizace, kalendář akcí).

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/cizinci_uvod

Stránka je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti. Účelem je poskytnout maximum přesných informací, zasazených do kontextu tak, aby návštěvník stránek mohl rychle získat  základní a zároveň spolehlivý a vyvážený přehled o životě cizinců v ČR. Protože samotné vybrané číselné informace takový přehled neposkytují, je každá kapitola doplněna textovým úvodem, jenž by měl čtenáře srozumitelným jazykem informovat o legislativním i praktickém kontextu vybrané sociální oblasti.

http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1414-11-r_2011  -  Cizinci v ČR 2011 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1118-11-r_2011  -  Život cizinců v ČR 2011
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/1377-06  -  Cizinci v regionech ČR
http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/1126-05  -  Gender a cizinci 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/cizinci_uvod

Stránka je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti. Účelem je poskytnout maximum přesných informací, zasazených do kontextu tak, aby návštěvník stránek mohl rychle získat základní a zároveň spolehlivý a vyvážený přehled o životě cizinců v ČR. Protože samotné vybrané číselné informace takový přehled neposkytují, je každá kapitola doplněna textovým úvodem, jenž by měl čtenáře srozumitelným jazykem informovat o legislativním i praktickém kontextu vybrané sociální oblasti.

 

 


 

Dokumenty ke stažení:
 

Informace pro cizince s trvalým pobytem 2013 (__)

Zákon č, 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policie ČR ve znění pozdějších předpisů (__)

Nabývání státního občanství (__)

Přechodný pobyt cizinců (__)

Trvalý pobyt cizinců (__)

Zvláštní pobytová oprávnění občanů EU (__)

Rodina a bydlení cizinců (__)

Příručka pro snadnější porozumění s cizincem (__)


 

Zpracovávám...