Odbor sociálních věcí

Romové

Analýzy a strategické dokumenty České republiky:

Strategie romské integrace do roku 2020

Zásady dlouhodbé koncepce romské integrace do roku 2025

_______________________________________________________________________


        Logo Libereckého kraje

Rada Libereckého kraje schválila svým Usnesením č. 1384/13/RK dne 17. 9. 2013
"Analýzu sociálně vyloučených lokalit a dostupnost sociálních služeb prevence v těchto lokalitách Libereckého kraje".

 V současné době se připravuje "Krajská strategie pro integraci romské komunity v Libereckém kraji, která bude  vycházet z vládní Strategie romské integrace do roku 2020. Za cíl si klademe působit koordinovaným postupem založeném na spolupráci všech subjektů do jejíchž působnosti problematika řešení romské problematiky patří. S podporou objektivních informací, podložených dat a s vyvážeností mezi odbornou a politickou reprezentací. Cílem je zlepšení sociální úrovně příslušníků romské komunity snížením nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace a následně zdravotní situace, předcházení sociálnímu vylučování a odstraňování jeho důsledků.


Doporučení pro obce a města - vloženo dne 1.7.2009
Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeb bydlení. Toto doporučení vzniklo za vzájemné spolupráce veřejného ochránce lidských práv s dotčenými ústředními orgány státní správy. 

Ombudsman         

Doporučení pro města a obce (materiál ke stažení)

MMR ČR


Metodická příručka - doporučená pracovní náplň romských poradců,způsob její prezentace a šíření na úroveň obcí (materiál ke stažení).

Metodická příručka - Zlepšení životních podmínek Romů na místní úrovni (materiál ke stažení).

Kuchařka - nástroje pro obce v boji proti sociálnímu vyloučení

Analýzy a strategické dokumety Libereckého kraje:

Analýza sociálně vyloučených lokalit LK - 2013
Bezpečnostní analýza LK 2008
Analýza situace národnostních menšin (__)

Zpráva o stavu romské menšiny Libereckého kraje:

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012 (__)

_________________________________________________________________________________


 
Odkazy:

                                        Celostátní asociace romů ČR (__)

          Rada vlády                Rada vlády pro záležitosti romské komunity

·        Romská vlajka              Romové v České republice

          Romský servis              Romský informační servis

·         Agentura pro sociální začleňování  Agentura pro sociální začleňování

Zpracovávám...