Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor sociálních věcí > Realizované projekty EU > Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji

Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji

Logo_EU

V rámci Operačního programu Zaměstnanost zahájil dne 1. ledna 2017 Liberecký kraj realizaci individuálního projektu s názvem „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, reg. č. CZ 03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862.

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 124.870.062,- Kč.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení realizace projektu: 30. 4. 2020

Doba trvání (v měsících): 40

Cílem projektu je zajištění dostupnosti, rozvoje a poskytování sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt řeší zvýšení kvality poskytovaných služeb jejich metodickým vedením, vzájemnou koordinací a propojením všech zainteresovaných subjektů v rámci poskytování služeb a podpory těmto osobám v jednotlivých lokalitách.

Formou veřejných zakázek budou vybráni poskytovatelé vybraných sociálních služeb.

Jedná se o služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

Osobní asistence (§39),

Podpora samostatného bydlení (§43),

Sociálně terapeutické dílny (§67),

Sociální rehabilitace (§70).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, tělesným postižením a osoby s kombinovanými vadami. Díky projektu bude umožněno těmto osobám setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, vést plnohodnotný život a v neposlední řadě jim bude umožněna integrace do společnosti a na trh práce.

Cílem projektu je mimo jiné pokrýt lokality kraje terénními a ambulantními službami a připravit tak území na transformaci psychiatrické péče a pobytových sociálních služeb zajištěním služeb v komunitě.


Doplňující informace k aktivitám projektu Vám poskytne:

Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer – tel.: +420 485 226 918, e-mail: zita.stankovska@kraj-lbc.cz

Bc. Jaroslava Lochmanová, kontrolor projektu – tel.: +420 485 226 925, e-mail: jaroslava.lochmanova@kraj-lbc.cz

Mgr. Alexandra Stránská, metodik – kontrolor projektu – tel.: +420 485 226 917, e-mail: alexandra.stranska@kraj-lbc.Zpracovávám...