Počasí Dnes °C
Odbor sociálních věcí

Aktualizovaný SPRSS LK 2014 - 2017 (červen 2015), Akční plán na rok 2016

Aktualizovaný SPRSS LK 2014 - 2017 (červen 2015) 

(schváleno zastupitelstvem dne 23. 6. 2015 usnesením č. 259/15/ZK)

V rámci aktualizace SPRSS LK 2014 -2017 byly provedeny následující změny:

 • přepracována Prováděcí část SPRSS LK v souladu s usnesením č. 280/15/RK, v rámci kterého Rada Libereckého kraje souhlasila s postupem při sestavování Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. V souladu s tímto usnesením byly přepracovány i principy, hodnocení a parametry Základní sítě sociálních služeb, oproti původní verzi uvedené v SPRSS LK, na základě jejich praktické aplikace. Dále byl upraven postup sestavování Základní sítě a přidána úroveň P/Z2v „připravované“ sociální služby,

 • přepracována Finanční části SPRSS LK z důvodu přechodu financování sociálních služeb z MPSV na kraje a na základě Metodiky přechodu financování,

 • doplněna nová karta rozvojové aktivity a revize těch stávajících na základě výstupů z monitoringu:

  • nová karta: A02-09 – Transformace – Denní a pobytové služby, p.o.

   • zapojení dalšího krajského zařízení do procesu transformace,

   • nevyhovující prostory pro poskytování sociální služby.

Akční plán pro rok 2016 - aktualizace prosinec (.pdf)

 • součástí je definovaná Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016

(schváleno zastupitelstvem dne 22. 12. 2015 usnesením č. 554/15/ZK)Kontaktní osoba: Ing. Monika Musilová, koordinátorka SPRSS LK, tel.: 485 226 440, e-mail: monika.musilova@kraj-lbc.cz

 

Zpracovávám...