Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

ČESKO SVÍTÍ MODŘE

01. 04. 2016

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí se připojují k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“.

Osvětová kampaň vznikla jako první projekt platformy NADĚJE PRO AUTISMUS a jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň je oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD), a potrvá až do konce měsíce. V České republice žije podle odhadů přibližně 100 000 osob s PAS.

Modrá barva je symbolem komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

ČSM_3

Vyjádřete i Vy podporu lidem s PAS a jejich rodinám (modrým laděním oblečení, nasvícením objektu na modro, podsvícením webových stránek modrou barvou apod.).

Co je autismus…

…jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu určitých mozkových funkcí, která vzniká na neurobiologickém podkladě, a objevuje se před třetím rokem věku. Důsledkem poruchy dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat senzorické a jazykové informace (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá). Dušení vývoj dítěte je tak narušen především v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování…

Poruchy autistického spektra (PAS)

Dětský autismus - Atypický autismus - Rettův syndrom - Aspergrův syndrom

Hyperaktivní porucha sdružena s mentální retardací a stereotypními pohyby

 

Lidé s trvalým snížením rozumových funkcí vždy budou potřebovat určitou míru asistence. Přítomnost PAS je určitým „handicapem“ do života a vyhlídky na běžné fungování v životě jsou výrazně omezené.

PAS_1

 

Mnozí lidé s autismem však žijí šťastný a spokojený život... 

Je důležité, abychom lidem s PAS umožnili plně využít jejich potenciál...

                                                           

 

Příspěvkové organizace Libereckého kraje, jejichž cílovou skupinou jsou, v rámci poskytovaných sociálních služeb, i osoby s PAS:

APOSS Liberec

Domov Raspenava

Služby sociální péče TEREZA

Mgr. Futóová Veronika
veronika.futoova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226395
Mobil: 778543214