Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Klienti Domova v Raspenavě dostanou nové prostory, kraj připraví projekt na výstavbu pavilonu

29. 06. 2016

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 28. června schválila projektový záměr na výstavbu nových prostor pro klienty krajské příspěvkové organizace Domov Raspenava. Záměrem je vybudování bezbariérového pavilonu se čtyřmi skupinovými byty pro celkem 24 zdravotně postižených osob. Předpokládané náklady činí 60 mil. Kč, kraj chce využít dotace.

Stávající objekt je z hlediska dispozičního, hygienického, provozního a tepelně technického již nevyhovující. Díky novým prostorům budou mít klienti více soukromí a lépe uspořádané zázemí bez náznaků ústavní péče. Liberecký kraj tak přispěje k výraznému zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

„Projekt je směřován do plánované 78. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Liberecký kraj by tak na spolufinancování výstavby mohl získat až 85 procent dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 procent dotace ze státního rozpočtu. Zkvalitněním zázemí pro zdravotně postižené osoby totiž dochází k naplnění jednoho z hlavních cílů Evropské unie, a to ke zvýšení kvality služeb vedoucích k  podpoře inkluze osob se zdravotním postižením,“ zdůrazňuje Vít Příkaský, krajský radní pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoj venkova.

V současné době má Liberecký kraj zpracován investiční záměr a nyní bude vybírat zpracovatele projektové dokumentace.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624