Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Boj proti nikotinovým sáčkům. To je letošní kampaň Společně proti kouření

04. 01. 2023

Kampaň Společně proti kouření pořádají společně Organizace MAJÁK o.p.s. a Krajský úřad Libereckého kraje. Letošní ročník se zaměřuje na oblast prevence užívání nikotinových sáčků. Popularita tohoto fenoménu neustále roste, a proto kampaň cílí na rizika experimentování s touto drogou. Kampaň trvá od roku 2011 a vždy reaguje na současný vývoj v oblasti závislostí.

Její součástí jsou letáky, které lektoři MAJÁKu rozdali na preventivních programech od 4. do 9. ročníků základních škol. Letáky mají jednoduché poselství, srozumitelné žákům tohoto věku. V rámci letošní kampaně pořadatelé jsme roznesli celkem 820 preventivně-informačních letáků přímo dětem. Celkově tak letáky předali ve 41 třídách základních škol, se kterými spolupracují. Letáky rozdali také zájemcům v rámci dalšího vzdělávání.

V rámci kampaně se konal také veřejný seminář Nikotinové sáčky aneb evoluce v užívání nikotinu pokračuje, na kterém Adam Kulhánek představil rizika tohoto fenoménu. Ví o čem mluví, působí totiž jako adiktolog, specialista na léčbu závislostí. Pacientům se věnuje na detoxifikačním oddělení a specializuje se na problematiku kouření tabáku a užívání nikotinu.

Semináře se zúčastnilo 38 posluchačů – učitelů, metodiků prevence, pracovníků pedagogických poraden i pracovníků sociálních služeb. Vedl je k zamyšlení se nad tím, jak řešit různé situace ve školách, poradnách i nízkoprahových zařízeních a byl inspirací k hledání dalších kroků v preventivním působení.


TZ: MAJÁK o.p.s.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

Zadejte text