Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

DĚKUJEME - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

28. 12. 2020
Poděkování ze zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvkoá organizace

Když nám PhDr. Jan Svoboda v loňském roce položil otázku, kdo je největší predátor na světě, padala spousta odpovědí, ale nikdo to neuhádl. Správná odpověď zněla: "VIR!". V té době tomu nikdo nevěřil a neuplynul ani rok a největší predátor stojí před námi se jménem COVID – 19 a my jsme nuceni mu čelit abychom uchránili nejen sebe, ale i klienty, rodiny, děti. První vlnu jsme zvládli, ale druhá vlna udeřila ve své plné síle. Byli jsme na ni připraveni zásobou ochranných prostředků, proškolení, směrnicemi, ale ne „na zásah na přímo“. Nikdo z nás nečekal tak rychlý jeho nástup. Poděkování patří rodinám pracovníků za podporu, která byla plná i strachu a obav o zdraví všech nás „pečujících, vařících, pracích, uklízejících, vedoucích, administrujících“, všem těm, patří veliké poděkování, které nelze ani popsat slovy. Za jejich neuvěřitelnou odvahu, která samosebou skrývala strach o zdraví klientů i ozdraví své. V hlavách byla spousta nevyslovených myšlenek: "kdy onemocním já, kdo bude pečovat, kdo mne zastoupí?". Byli i tací, kteří spěchali do práce nebo i ti, kteří přes nemoc chtěli pomáhat na Covidových odděleních, kde by nebyla pravděpodobnost, že někoho nakazí. Nezůstali, byli posláni domů, neboť nemoc znamená "NE MOCI" a je to jízdenka do postele.

DĚKUJEME za podané ruce,

 • našim rodinám i rodinám klientů za velikou podporu a trpělivost,
 • dobrovolníkům, kteří přišli pomoci, na kterou si vzali i dovolenou,
 • Armádě ČR, která nám v nejtěžší době personální krize obrovsky pomohla,
 • Krajskému úřadu Libereckého kraje a Městu Rokytnice nad Jizerou za OOPP a nabídku pomoci,
 • dodavatelům,
 • Embě za nabídku pomoci a patřila k prvním,
 • Domu dětí Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou, kteří přispěchali s poděkováním a napečením cukroví ke kávě pro pracovníky,
 • lékařce za péči o klienty a pracovníky,
 • KHS především panu MUDr. Harmanovi v pomoci s testováním a radou,
 • sponzorům,
 • MPSV za E – dotaci ( finanční podporu),
 • paní vedoucí Mgr. Jolaně Šebkové, která nešetřila slovy podpory,
 • kolegům tady v domově, na které se člověk mohl na 100% spolehnout, přišli i ve svátek, či v pátek, ráno, v noci….vždy kdy bylo třeba (operativní organizace práce, vytvoření Covidových oddělení, alternativní rozpis služeb, zajištění OOPP, zajištění bezpečí včetně dezinfekcí….
 • všem pracovníkům za jejich práci,  pokoru a důvěru v management,
 • kolegům z jiných zařízení, přátelům a přátelům  „na telefonu“ a když člověk někoho takového má, který přijde s radou, podporou, přáním klidného dne, i když nebyl, pomůže „zatlačit slzu“ byť na dálku, když člověk padá „ na ústa“, zvednout hlavu a jít do boje s neviditelným nepřítelem, který měl dlouhou dobu převahu, pohladit srdce, podpořit se slovy… „běž, běžte dál, děláte to dobře, bude lépe, po tmě vždy přijde světlo“…
 • pracovníkům pracujícím na Covidových odděleních, před nimi bychom se všichni měli hluboce sklonit, všude se píše a říká, že v prví linii jsou zdravotníci, ale naši pracovníci jsou v EXTRA PRVNÍ LINII, na tato oddělení nastoupili bez zkušeností, bez vědomí co Covid -19 dokáže, bez 24 hodinového lékařského dohledu a 12 hodin v overalech s neskutečnou zodpovědností.

Věřte, že už je lépe a my věříme, že bude radostněji.

 

Mgr.Helena Housová

ředitelka zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Mgr. Michaela Krejčová
michaela.krejcova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226246
Mobil: 739541519