Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dětské centrum Liberec poskytuje novou službu sociální rehabilitace

17. 05. 2023

Příspěvková organizace Libereckého kraje, Dětské centrum Liberec, od 1.1.2023 poskytuje novou sociální službu - sociální rehabilitace.

Sociální reahibilitace je služba, která své klienty vede k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Dětské centrum se zaměřuje na rozvoj kompetencí rodičů. Službu mohou využít rodiče v náročné životní situaci, a to např. pro: pomoc při jednání s úřady či školami, pomoc s péčí o handicapované dítě, pomoc s návratem dítěte z ústavní péče, nácvik základních dovedností pro péči o dítě,  podpora při hledání zaměstnání a další.

Pomoc mohou samozřejmě využít i rodiče budoucí. 

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou a je bezplatná. Ambulantní forma je poskytována přímo v Dětském centru Liberec v ulici Pekárkova.

Více informací se můžete dočíst zde, v informačním letáku Dětského centra Liberec, p.o.

Bc. Petra Sedláčková
odborný zaměstnanec
petra.sedlackova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226246