Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kdo letos získá prestižní certifikát Společnost přátelská rodině? Hlásit se lze do konce července

21. 06. 2021

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny zapsaný spolek Síť pro rodinu tradičně otevřel nový ročník auditního šetření zaměřeného na prorodinnou firemní kulturu Společnost přátelská rodině. Audit se zaměřuje na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců.

„Z původní kampaně zahájené v roce 2004 jsme postupně vypracovali metodiku, která z auditu vytvořila nástroj strategie podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy. Prostřednictvím auditu získá firma hodnocení stavu prorodinného prostředí a nabídku dalších možnosti změn pro optimalizaci prorodinně orientované personální politiky,“  shrnula vývoj auditu Rut Kolínská prezidentka Sítě pro rodinu.

Dění kolem pandemie je pro firmy, a zejména segment HR, zatěžkávací zkouškou, která v sobě ale nese i obrovský potenciál změny. „Firmy jsou nuceny upravovat procesy, měnit vzorce chování a adaptovat se na hybridní a flexibilní modely práce jako na nový standard. Mění se požadavky zaměstnanců a roste význam stability firmy, jistoty, zázemí a péče. V této situaci může být audit Společnost přátelská rodině zaměřený na prorodinnou firemní kulturu, flexibilitu, diverzitu, rovné příležitosti a společenskou odpovědnost kompasem, který má potenciál firmu z dlouhodobého hlediska posunout vpřed, uspořit náklady a nastavit novou společnou kulturní základnu, o kterou firmy v pandemii částečně přišly,“ přiblížila aktuální nabídku Sítě pro rodinu Lenka Lenochová, gestorka programového pilíře Rodiny ve firmě.  

Síť pro rodinu, přijímá registrace organizací s působností po celé ČR a jakékoliv velikosti do 31. července 2021. Přihlásit se je možné online prostřednictvím linku https://1url.cz/OKWUO. Poté firma projde auditním procesem: za I. vyplnění dotazníku zaměřeného na 3 základní oblasti firemní kultury – 1. zaměstnavatelskou (management MD/RD, neformálně pečující zaměstnanci/kyně, diverzita na pracovišti a rovné příležitosti, rovné odměňování, diskriminace, sexuální obtěžování, šikana), 2. prorodinného pracovního klima a aktivity, 3. společenské odpovědnosti firmy,  za II. analýza dotazníku, za III. zjišťování na místě a za  IV. závěrečné vyhodnocení porotou složenou z nezávislých odborníků, kteří rozhodnou o udělení certifikátu na dobu 3 let. Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim letošního roku.

TZ: Síť přátelská rodině

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324