Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kdy jindy, než v krizových situacích oceníme hodnotu rodiny?   

13. 05. 2021

Síť pro rodinu spolu s mateřskými centry letos vstupuje do Festivalu rodiny s téměř 200 aktivitami, které dosud připravilo 64 center napříč celou Českou republikou od 7.  května do 20. června 2021 (ode Dne matek po Den otců). Za daných protipandemických opatření není pro centra snadné plánovat, přesto se nevzdala a připravují online akce, ale především se zaměřují na programy, které se mohou odehrávat za specifických podmínek v reálném prostředí.

Vzhledem k podmínkám, které zatím omezují běžné fungování mateřských center a navíc omezují pořádání větších akcí, mnohá centra neměla šanci se zapojit, ale počítají, že se připojí později.

Škála programů kreativně reaguje na nejasnou vyhlídku podmínek protipandemických opatření, která je třeba respektovat. Jedná se proto o komorní osvětové a vzdělávací aktivity na posilování rodičovských kompetencí, přes tvořivé workshopy pro celé rodiny až po různorodé typy venkovních aktivit většinou tematiky spojených s mottem Festivalu rodiny „S námi kvete každá rodina“. 

Aktivity zahrnují i zcela nové inspirativní způsoby, jak oslavit rodinu a roli jejích jednotlivých členů. Nebo povzbudit k posílení komunikace a vztahů mezi dětmi a rodiči. Jiné aktivity se zaměřují na rodinu a její vztah k životnímu prostředí, centra například pořádají setkání rodin s výměnou semen či sazenic, nebo vybízejí ke společnému oživování zeleně v obci.

Síť pro rodinu letos poprvé nabízí i osvětové a vzdělávací programy určené široké veřejnosti v podobě online setkání nad aktuálními tématy.

„Kreativita mateřských center nezná meze, je obdivuhodné, jak centra přistoupila k přípravě festivalových programů v situaci, kdy nejen sama bojují o přežití, ale zároveň panují zcela nepřehledné a často nepochopitelné podmínky protipandemických opatření. Oproti těm, kdo rozhodují o jejich existenci, dobře vědí, že v současné pandemické době rodina sehrává nezastupitelnou roli pro každého z nás,“ říká Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu.

TZ a kontakt:

rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561

----------------------------------------------------------------

Festival rodiny

Síť pro rodinu, z.s. založila novou tradici se záměrem posilovat hodnotu rodiny a společně upozornit, že rodina pro každého z nás znamená to nejcennější, co máme! Zároveň chceme upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Cílem poskytování dotace na rok 2021 je podpora aktivit souvisejících s integrací národnostních menšin a cizinců v Libereckém kraji formou komunitní práce a osvětových akcí. Formou dotace na činnost budou podpořeny projekty organizací, právnických a fyzických osob, které spadají do okruhu způsobilých žadatelů a jejichž projekty jsou zaměřeny na:

A. aktivity související s komunitní prací

B. edukační a informační činnost, osvětové aktivity a prevence xenofobního chování

Bližší informace na:  https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/5-1-podpora-integrace-narodnostnich-mensin-a-cizincu-d453317.htm?fbclid=IwAR0-40nG3hoDAMDLaVhapirgPs_-EjAzFaP7--vFeTrF7IS6C_uZJ39fQrQ