Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Komplikované začátky nemusejí znamenat špatné konce

15. 10. 2018

V rámci Týdne náhradního rodičovství 2018 vám představujeme činnost doprovázející organizace, která je zároveň realizátorem kampaně MÍT DOMOV A RODINU.

Představte ve zkratce, jak vaše organizace pracuje s pěstouny, jaké služby jim poskytuje a jak se na Vás mohou obrátit.

Centrum DAR (Domov a rodina) působí v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Naše pobočky najdete v Semilech, Vrchlabí a Trutnově. V současné době tvoří naši klientelu přes 70 pěstounských rodin, své služby nabízíme i zájemcům o náhradní rodinnou péči a široké veřejnosti.

Centrum DAR zajišťuje doprovázení pěstounských rodin po celou dobu péče o dítě, pomoc v obtížných situacích, které se v průběhu péče objevují. Naši pracovníci pomáhají pěstounům při kontaktech s biologickou rodinou dítěte, při zpracování minulosti dítěte a vyrovnání se s případnými traumaty. Nabízíme také terapeutickou pomoc dítěti i celé rodině. Organizujeme setkávání s programem pro celé rodiny, kde mohou pěstouni sdílet své zkušenosti a předávat si inspiraci. Realizujeme vzdělávání, které probíhá formou víkendových pobytů nebo jednodenních seminářů. Témata vzdělávání se odvíjí od potřeb a požadavků našich klientů. Pořádáme také víkendové pobyty pro děti z pěstounských rodin a mnoho dalších aktivit.

Na pracovníky centra se mohou obracet i všichni zájemci, kterým je problematika náhradní rodinné péče blízká a chtějí se dozvědět více. Další informace a kontakty získáte na našich webových stránkách a na facebooku.

 

Proč jste se přidali do kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“.

K tomu, aby bylo možné systém pěstounská péče nadále rozvíjet, je třeba mít dostatečný počet kvalitních pěstounů. Tato kampaň, kterou zaštiťuje Krajský úřad Libereckého kraje, umožňuje jednotlivým subjektům působícím v oblasti náhradní rodinné péče oslovit co nejširší veřejnost, podat jí dostatek informací o pěstounství, odpovědět na otázky, které je v souvislosti s tématem napadají a dostat pěstounskou péči do povědomí. Hlavním cílem kampaně je získávání nových zájemců o náhradní rodičovství. Centrum DAR aktivně propaguje náhradní rodinnou péči, a proto jsme se také přidali do této kampaně. Propojení v rámci celého kraje umožňuje organizacím dostatečný prostor prezentovat své nápady, zkušenosti a zároveň zajišťuje jednotné působení a větší dosah kampaně.

 

V čem je podle vás pěstounská péče nejvíce přínosná?

Základní význam pěstounské péče spatřujeme v tom, že dává dětem možnost prožít dětství v náhradní rodině. V rodině, která je nejvýznamnějším sociálním společenstvím, ve kterém dítě získává základy pro mezilidské vztahy na celý život. Pro správný vývoj dítěte je bezpodmínečně nutné, aby co možná nejdříve po narození navázalo citové pouto k rodičům – ať už biologickým nebo náhradním. Díky tomuto vztahu má dítě možnost poznávat okolní svět, učit se důvěřovat lidem a poznává jistotu a bezpečí domova.

Pěstounská péče dává dětem naději, že komplikované začátky nemusejí znamenat špatné konce.

kampan

Ing. Kateřina Hájková
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 449

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru vyvolávajícího Covid-19 a rozšíření povinné karantény přinášíme "Rady a doporučení pro domácí karanténu" od SZÚ:

Také ke stažení v PDF: http://www.szu.cz/modules/makepdf/make.php?id=6715

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:

1.       Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.

Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

2.       Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

3.       Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.

K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

 

4.       Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

5.       Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

6.       Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7.       Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

8.       Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

9.       Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.   Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.

Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11.   Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12.   Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.

Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .