Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět žádá ministerstvo o dotaci na zajištění sociálních služeb na příští rok

08. 06. 2022

Celkem 1.301.352.131 korun – o takovou částku žádá Liberecký kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na zajištění sociálních služeb v regionu pro rok 2023. Požadavek kraje vychází ze skutečné nákladovosti sociálních služeb za rok 2021 požadavku poskytovatelů sociálních služeb na rok 2022. V žádosti kraj předpokládá také možné navyšování odměňování profesí v sociálních službách a nárůst cen energií či potravin.

„Situace v oblasti financování sociálních služeb v našem kraji není dobrá. Na letošní rok jsme po Ministerstvu práce a sociálních věcí požadovali 1.287.287.000 korun. Vyhověno nám zatím bylo pouze ze zhruba 62 %. S ohledem na tuto skutečnost budeme společně s ostatními kraji usilovat ze strany ministerstva o dofinancování. Je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem se budou sociální služby financovat v budoucnosti. Obecně kraje volají po tom, aby financování bylo víceleté,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Liberecký kraj ze svého rozpočtu poskytne sociálním službám navíc 30 milionů na překlenutí prvních měsíců roku 2023. K již schváleným 20 milionům totiž krajští radní na svém včerejším jednání odsouhlasili dalších 10 milionů z daňových příjmů.

Z prostředků MPSV kraj podpořil letos celkem 226 sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

Přehled poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji v minulých letech:

Podpořený rok

2015

2016

2017

2018

2019 bez dofinancování

2019 s dofinancováním

Alokace celkem pro kraj

346.104.000

368.341.000

450.137.853

593.038.925

626.158.925

667.558.925

Požadavek kraje

425.705.399

438.480.000

451.700.000

648.091.000

712.189.900

712.189.900

Uspokojení požadavku kraje (v Kč)

81,30 %

84,00 %

99,65 %

91,51 %

87,92 %

93,73 %

Podpořený rok

2020

2021 bez dofinancování

2021 s dofinancováním

2021 s dofinancováním + kompenzace IP

2022

Alokace celkem pro kraj

728.532.845

834.268.445

864.912.135

912.706.135

799.340.165

Požadavek kraje

997.286.217

1.062.352.000

1.062.352.000

1.062.352.000

1.287.287.000

Uspokojení požadavku kraje (v Kč)

73,05 %

78,53 %

81,41 %

85,91 %

62,1 %

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Zadejte text