Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí o podporu sociálních služeb na příští rok, vyhlásil také další kolo dotačního řízení pro letošek

02. 06. 2021

Krajská rada odsouhlasila na svém včerejším jednání dotace poskytovatelům sociálních služeb z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Ve 2. kole dotačního řízení si 27.426.728 korun rozdělí celkem 37 poskytovatelů v oblasti péče o duševní zdraví. Kraj také vyhlásil 3. kolo příjmu žádostí. V něm je připraveno 18.351.717 korun na krizové dofinancování. Liberecký kraj žádá na příští rok pro sociální služby od MPSV celkem 1.287.287.000 korun. Na letošek obdržel zhruba 834 milionů, což bylo podstatně méně, než předpokládal.     

„Výrazný výpadek finančních zdrojů z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění sociálních služeb pro letošní rok se snaží Liberecký kraj kompenzovat z vlastního rozpočtu. Sedm milionů korun jsme již připravili pro žadatele na částečné dofinancování osobních nákladů pracovníků v přímé péči. Nyní ještě přerozdělujeme peníze ve 2. a 3. kole dotačního řízení na sociální služby z prostředků ministerstva. Žadatelé ve třetí výzvě mají možnost přihlašovat se do začátku září letošního roku,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek pro resort sociálních věcí. „Na příští rok také opět počítáme s předfinancováním. Pokud by se totiž na začátku roku ocitly poskytovatelé sociálních služeb bez peněz, mohlo by to ohrozit jejich kvalitu a rozsah. Liberecký kraj touto dotací chrání hlavně klienty, kteří péči poskytovatelů potřebují nepřetržitě.“

V Základní síti Libereckého kraje je pro rok 2021 celkem 243 sociálních služeb. Dotační řízení se týkalo 223 z nich. Ostatní jsou v síti MPSV, které je financuje napřímo.

Do konce července musí kraj odeslat na MPSV žádost o dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2022. Požadavek činí 1.287.287.000 korun.

Vývoj kapacit v Základní síti Libereckého kraje a nákladovosti v letech 2015–2021:

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Úvazky v ZS LK

1.943

1.953

1.962

1.982

2.062

2.199

2.216

Lůžka v ZS LK

2.149

2.149

2.180

2.202

2.304

2.500

2.495

Náklady poskytovatelů v Kč

965.130.556

1.061.644.000

1.166.078.500

1.480.919.695

1.659.055.000

1.791.913.000

2.070.045.000

 

Vývoj nákladovosti sociálních služeb, požadavku poskytovatelů, požadavku kraje a výše dotace MPSV v letech 2015–2021:

Podpořený rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alokace celkem pro kraj

346.104.000

368.341.000

450.137.853

593.038.925

667.558.925

728.532.845

834.268.445

Požadavek kraje

425.705.399

438.480.000

451.700.000

648.091.000

712.189.900

997.286.217

1.062.352.000

Požadavek poskytovatelů sociál. služeb

399.770.819

447.199.837

463.373.559

638.859.475

718.141.514

950.909.499

1.061.669.221

Náklady poskytovatelů v Kč

965.130.556

1.061.644.000

1.166.078.500

1.480.919.695

1.659.055.000

1.791.913.000

2.070.045.000

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Cílem poskytování dotace na rok 2021 je podpora aktivit souvisejících s integrací národnostních menšin a cizinců v Libereckém kraji formou komunitní práce a osvětových akcí. Formou dotace na činnost budou podpořeny projekty organizací, právnických a fyzických osob, které spadají do okruhu způsobilých žadatelů a jejichž projekty jsou zaměřeny na:

A. aktivity související s komunitní prací

B. edukační a informační činnost, osvětové aktivity a prevence xenofobního chování

Bližší informace na:  https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/5-1-podpora-integrace-narodnostnich-mensin-a-cizincu-d453317.htm?fbclid=IwAR0-40nG3hoDAMDLaVhapirgPs_-EjAzFaP7--vFeTrF7IS6C_uZJ39fQrQ