Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj zjistil nesrovnalosti v domovech pro seniory ve Františkově a ve Vratislavicích

28. 06. 2022

Nehospodárné zacházení s finančními prostředky organizací, nesrovnalosti v zadávání veřejných zakázek a chyby v účetnictví odhalil Liberecký kraj po důkladné kontrole u příspěvkových organizací provozující sociální služby. Konkrétní výstupy mají kontroly Domova pro seniory v libereckém Františkově a ve Vratislavicích nad Nisou, další budou následovat. Kraj proto zaslal řediteli Janu Gabrielovi a Evě Stehlíkové vytýkací dopisy.

„Je to politováníhodná situace. Po důkladné kontrole hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky, kterou jsme provedli i proto, že domovy ve Františkově a Vratislavicích budou mít nového zřizovatele a chtěli jsme mít před definitivním převodem pořádek v účetnictví, jsme odhalili výrazné nesrovnalosti vedoucích pracovníků. V rámci provedené kontroly jsme zjistili četné závažné chyby v oblasti zveřejňování objednávek a smluv v registru smluv a nesrovnalosti v zadávání veřejných zakázek příspěvkovou organizací. Na základě proběhlé kontroly bylo kontrolní skupinou zjištěno zadávání zakázek opakujícím se firmám, ve kterých figurují identické osoby na rozdílných pozicích,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Domovy pro seniory ve Vratislavicích a na Františkově na základě dohody o převodu příspěvkových organizací nově spadají pod statutární město Liberec. Mandát Jana Gabriela a Evy Stehlíkové vyprší v krajských příspěvkových organizací 30. červnem letošního roku. „Nemá tedy příliš smysl je nyní dva dny před koncem jejich funkčního období odvolávat, i s přihlédnutím k tomu, že bychom jim museli v nejhorším případě vyplácet odstupné, což by v současné situaci, kdy je podezíráme z finančních nesrovnalostí, bylo poněkud nešťastné rozhodnutí. Pokud však zjistíme, že kraji vznikla jejich působením škoda, budeme to řešit všemi dostupnými prostředky, bez ohledu na zánik původních organizací,“ dodal Tulpa.  

Od 1. července letošního roku dosadí kraj na Františkov vzhledem ke zjištěným nedostatkům a dalším skutečnostem, které vyplynuly z místního šetření, nového statutárního zástupce, a to do doby zániku příspěvkové organizace. Stane se jím Renata Vítová. „Než se vše vyřeší, bude Domov pro seniory na Františkově fungovat ve dvojím režimu, a to jednak pod hlavičkou Libereckého kraje s novým vedením, tak i pod statuárním městem Liberec, kde ale bude mít kompetenci ke jmenování a odvolávání ředitele město. Zdali pana Gabriela ve funkci nechají, bude záležet na nich,“ vysvětlil Tulpa.

Eva Stehlíková ve Vratislavicích končí svůj mandát 30. června letošního roku. „K odvolání jsme nepřistoupili, jelikož na rozdíl od Františkova je tam jinak účetně vše v pořádku a nedocházelo k závažnějším nesrovnalostem, která by vyžadovala nutnost dál organizaci zachovávat v chodu. Proto od 1. července 2022 domov již nebude příspěvkovou organizací kraje a můžeme ho předat statutárnímu městu Liberec. Veškeré závazky a pohledávky, včetně případných nároků z náhrady škody, vypořádá Liberecký kraj jako původní zřizovatel,“ uzavřel Tulpa. 

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Zadejte text