Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vyčíslil škody způsobené krizovými opatřeními státu během nouzového stavu. Kompenzace bude žádat po vládě České republiky

09. 09. 2020

Ve druhé polovině července letošního roku uložil ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje vedoucím odborů, aby posoudili, zda v době nouzového stavu nevznikla kraji nebo jeho příspěvkovým organizacím škoda. Šetření prokázalo, že skutečně vznikla a její výše činí bezmála 30 milionů korun. Liberecký kraj ji bude uplatňovat po státu.

„Přijatá krizová opatření vlády v době nouzového stavu Liberecký kraj respektoval. Nicméně to znamenalo výrazné zásahy do přirozeného fungování nejen ekonomiky, ale i dalších oblastí života naší společnosti. Rušily se školní zájezdy, zavíraly knihovny, galerie a muzea, a to v konečném důsledku způsobilo výrazný propad příjmů a zvýšení některých nákladů na provoz většiny krajských příspěvkových organizací. Věřím, že vláda České republiky nalezne pro naše požadavky pochopení a bude nám tyto ztráty kompenzovat,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Tabulka s přehledem škod způsobených krizovými opatřeními vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví přijatými v době nouzového stavu:

Škody

Škodu vyčíslil odbor dopravy, odbor zdravotnictví, odbor sociálních věcí, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Ostatní odbory Krajského úřadu Libereckého kraje sdělily, že v rámci jimi spravovaných resortů škoda nevznikla.

 

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419

Zadejte text