Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ohroženým dětem pomáhá liberecký Paprsek již 12 let

07. 07. 2021

„Pomáháme dětem, které se ocitají vlivem různých okolností bez jakékoli péče svých bližních, v ohrožení zdraví, někdy i života. Pro ně jsme tady my.“ Tak zní motto zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s názvem Paprsek, které je součástí Dětského centra Liberec, příspěvkové organizace Libereckého kraje.

Zařízení je svým působením jedinečné v rámci celého Libereckého kraje. Již 12 let pomáhá všem dětem, které se dostávají do nezáviděníhodné situace, znenadání zůstávají bez svých rodičů, jsou ohroženy po stránce duševního nebo fyzického vývoje – na zdraví celkově.

Co si pod nezáviděníhodnými situacemi představit? Umístěním dítěte do krizového zařízení se řeší například situace, kdy se děti ocitají bez jakékoli péče v důsledku úmrtí obou rodičů, kdy se rodiče octnou v nemocnici, případně když nastupují do vězení a o dítě se nemohou starat ani nejbližší příbuzní.

Dalšími důvody, proč jsou děti umísťovány do krizového zařízení, je jejich vážné ohrožení tělesným nebo duševním týráním, zneužíváním nebo pobytem v prostředí, v němž jsou ohrožena jeho základní práva. Jedná se ale také o případy, kdy se rodina ocitla bez finančních prostředků a bydlení a děti by byly s rodiči nuceny žít na ulici.

„Původně toto krizové zařízení sloužilo pro potřeby dětí do tří let věku, od konce roku 2017 jsou do Paprsku přijímány děti až do 18 let. Od května 2018 se v Libereckém kraji stalo jediným zařízením, které poskytuje azyl takto ohroženým dětem. Pro představu, za rok 2020 pomohlo toto zařízení téměř 80 dětem a jejich rodinám,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro sociální resort.

Snahou zařízení je, aby se tu děti cítily co nejvíce doma a aby vyhovělo potřebám všech věkových skupin. Díky pomoci statutárního města Liberec získalo nově centrum do pronájmu městský byt. V něm se podařilo vytvořit dostatečný prostor pro dospívající a velké sourozenecké skupiny dětí. Od začátku května zde již první děti nalezly svůj dočasný azyl. A plány centra pokračují. Po prázdninách se budou moci přestěhovat další děti do druhého městského bytu v Liberci.

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324