Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

OSTARA byla oceněna ombudsmanem

01. 02. 2024

Příspěvková organizace Libereckého kraje, OSTARA, byla veřejným ochráncem práv označena za organizaci s dobrou praxí v sociálních službách.

Veřejný ochránce práv byl v OSTAŘE na třídenní návštěvě za účelem sledování naplňování práv lidí s postižením v souvislosti s dodržováním závazků ČR vyplývajících z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Návštěva ombudsmana ocenila kvalitu poskytované služby především v oblasti podpory klientů v maximálním využití jejich potenciálu a zapojení do komunity. Citace z jeho vyjádření: "Ukázalo se, že v mnoha oblastech můžete svou dobrou praxí inspirovat i jiná zařízení. Budu proto rád, když budete tuto praxi v budoucnu sdílet nejen s jinými zařízeními, ale třeba také v rámci osvětových akcí Kanceláře veřejného ochránce práv."

OSTARA, p. o. působí na Novovorsku a je první organizací, která prošla v Libereckém kraji procesem transformace. Bytové domy pro uživatele služby byly postaveny v rámci projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“, reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08414, spolufinancovaného Libereckým krajem a z Evropské unie – ERDF v rámci Integrovaného operačního programu.

V transformované službě jde především o začlenění lidí s mentálním postižením do běžné společnosti, aby tito lidé nemuseli žít v ústavech, ale v malých komunitních službách, které se co nejvíce podobají přirozenému prostředí.

Mgr. Petra Berglová (dříve Bröcklová)

ředitelka organizace

 

mobil: + 420 739 370 690

e-mail: berglova@ostara.cz  

web: www.ostara.cz

Bc. Petra Sedláčková
odborný zaměstnanec - Individuální projekt LK ,,Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji"
petra.sedlackova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226454
Mobil: 771299599