Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Péči o duševní zdraví podpoří kraj 55 miliony

17. 05. 2023

Individuální projekt na podporu a rozvoj sociálních služeb schválili členové rady na svém včerejším jednání. Zaměřuje se na pomoc službám, které jsou aktivní při reformě péče o duševní zdraví v regionu. Projekt se plánuje na tři léta, do roku 2026, a přinese do kraje 252 milionů z Evropského sociálního fondu.

Služby, které v rámci tohoto projektu kraj podpoří, budou vracet část ministerské dotace, kterou již obdržely na začátku roku. „Předpokládá se, že celková suma vrácených peněz bude představovat 55 milionů. Je to proto, že u evropského projektu nemůže dojít k souběhu u dotací z evropských peněz a financí z ministerstva,“ objasnil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí.

Pětapadesátimilionové dotace bude možné využít na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023, na financování sociálních služeb nově zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2023 a na dofinancování sociálních služeb v případě, že neobdrží dostatečnou výši podpory v rámci vícezdrojového financování.

Žadatelé o finanční podporu mohou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Peníze budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány právě v souladu s místními či regionálními potřebami,“ doplnil náměstek Tulpa.

Žádosti o dotaci lze podat od 3. do 24. července tohoto roku. Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2023 je dostupná na Portálu MPSV OK služby – Poskytovatel. Poté budou následovat schvalovací procesy. Peníze získají žadatelé letos v září.

Anna Vašková
odborný zaměstnanec
anna.vaskova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 739541516