Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

12. 04. 2021

Liberecký vyhlašuje dotační výzvu na podporu integrace národnostních menšin a cizinců v roce 2021.

Účelem poskytování dotace je zajistit spolufinancování projektů zaměřených na aktivity integrace příslušníků národnostních menšin.

Václav Strouhal DiS.
odborný zaměstnanec, koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců
vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226519
Mobil: 725704057

Cílem poskytování dotace na rok 2021 je podpora aktivit souvisejících s integrací národnostních menšin a cizinců v Libereckém kraji formou komunitní práce a osvětových akcí. Formou dotace na činnost budou podpořeny projekty organizací, právnických a fyzických osob, které spadají do okruhu způsobilých žadatelů a jejichž projekty jsou zaměřeny na:

A. aktivity související s komunitní prací

B. edukační a informační činnost, osvětové aktivity a prevence xenofobního chování

Bližší informace na:  https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-veci/5-1-podpora-integrace-narodnostnich-mensin-a-cizincu-d453317.htm?fbclid=IwAR0-40nG3hoDAMDLaVhapirgPs_-EjAzFaP7--vFeTrF7IS6C_uZJ39fQrQ