Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pozvánka na konferenci Slaďování rodinného a pracovního života

18. 11. 2021

Datum konání: 26. listopadu 2021

Místo konání: on-line (prostřednictvím platformy Microsoft Teams)

Program konference

8:30-9:00        Přihlášení účastníků

9:00-9:10        Úvodní slovo (Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu sociálních věcí)

9:10-9:30        Rodinná politika Libereckého kraje (Mgr. Kamila Tůmová, Krajský úřad Libereckého kraje)

9:35-10:05     Flexibilní formy organizace práce (Ivana Sulovská, Centrum Kašpar)

10:10-10:40    Slaďování Krajského úřadu Libereckého kraje (Mgr. Ivana Jarošová a Ing. Milan Servít, Krajský úřad Libereckého kraje)

10:45-11:15    Problematika zaměstnávání rodičů na trhu práce (PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, Úřad práce – Krajská pobočka v Liberci)

11:20-11:50    Prorodinná firemní kultura ve výrobní firmě (Petra Janatová a Lenka Lenochová, Síť pro rodinu, z.s.)

12:00-13:00    Přestávka na oběd

13:00-13:30    Služby péče o děti předškolního věku v ČR (Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

13:35-14:05    Úskalí neformálně pečujících při slaďování rodinného a pracovního života (Alena Kejzarová, Klára pomáhá, z.s.)

14:10-14:40    Slaďování rodinného a pracovního života z perspektivy rodinných vztahů (ThDr. Martin Bukovský, MBA, Asociace Comeniana, z.s.)

 

Změna programu vyhrazena

V případě závazného zájmu prosíme o nahlášení účasti na e-mail kamila.tumova@kraj-lbc.cz nejdéle do 23. listopadu 2021.

Konference je zdarma. Je možné na vyžádání vystavit potvrzení o účasti na konferenci (neakreditované).

 

Konference se koná v rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2-Sociální začleňování a boj s chudobou“.

 

Mgr. Eva Říhová
odborný zaměstnanec pro externí komunikaci
eva.rihova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 770168322