Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Připomínkování Strategie sociálního začleňování LK 2021+ za období 2022–2023

09. 01. 2024

Liberecký kraj zahajuje připomínkování dokumentu „Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+“ za období 2022–2023.

Vaše podněty k dokumentu můžete uplatnit formou připomínek do připomínkovacího formuláře, který elektronicky zašlete na vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz.

Dokument můžete připomínkovat nejpozději do 26. ledna 2024. Na připomínky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Dokument naleznete na: Monitoring SSZ LK 20222023 

Připomínkovací formulář naleznete na: Připomínkovací formulář

Václav Strouhal DiS.
koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců
vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226445
Mobil: 725704057