Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Proběhlo slavnostní předání sociálního vozidla zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

15. 03. 2023

V pondělí 13. 3. 2023 proběhlo předání nového sedmimístného vozidla Dacia Lodgy od společnosti KOMPAKT spol. s.r.o. Předání se odehrálo přímo v příspěvkové organizaci Dětské centrum Liberec.

Společnost KOMPAKT spol. s.r.o. automobil financovala díky svému projektu "Sociální automobil". Cílem projektu je za spoluúčasti firem a společností obnovit vozový park v zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných osob. Více si o tomto projektu můžete přečíst na webových stránkách společnosti: http://www.kompakt-cr.cz/socialni-automobil/.

Dětské centrum Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Poskytuje komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém provozu dětem, jejichž duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen z  důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. 

Velmi děkujeme jak společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., tak i všem sponzorům, kteří se do této akce zapojili. 

Bc. Petra Sedláčková
odborný zaměstnanec
petra.sedlackova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226246