Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Seniorům k jejich svátku zapěl Martin Maxa

11. 09. 2020

Už počtvrté připravil Liberecký kraj pro starší generaci Oslavy Mezinárodního dne seniorů. Kulturní odpoledne, kam měli návštěvníci vstup zdarma, se uskutečnilo na zahradě Kulturního a společenského centra Lidové sady v Liberci v úterý 8. září. Záštitu převzal náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda, který se akce osobně zúčastnil.

V první polovině programu se představily tanečnice z libereckého tanečního studia AISHA. Diváci zhlédli také orientální tance v podání seniorské skupiny AISHA de luxe, ale i orientální tance předvedené mladou generací. Poté vystoupily děti z liberecké mateřské školky Korálek, které pod vedením svých učitelek přednesly pásmo písniček. 

První polovinu zakončil svým virtuosním výkonem nadějný liberecký houslista, teprve desetiletý Milan Kostelenec. O přestávce pak návštěvníky čekalo malé občerstvení. Ve druhé polovině se diváci dočkali zlatého hřebu programu, vystoupení populárního zpěváka Martina Maxi.

„Senioři představují stejně důležitou součást společnosti, jako jsou děti a mladí lidé. Jsou symbolem minulé epochy, na kterou navazuje ta současná. Kulturní odpoledne k jejich svátku jsme připravili jako poděkování za to, co pro své blízké a celou společnost v minulosti udělali a stále dělají,“ vysvětlil náměstek Pavel Svoboda. „Vloni jsme pořádali Oslavy Mezinárodního dne seniorů v pěti městech našeho kraje. Letos nám situaci trochu zkomplikovala epidemie koronaviru, a proto jsme nakonec kulturní program připravili jen v Liberci. Myslím, že se akce v příjemném přírodním prostředí povedla a lidé se dobře bavili,“ doplnil.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324

Zadejte text