Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Síť pro rodinu zve zaměstnavatele Libereckého kraje k diskusnímu setkání „Rodiče na trhu práce aneb Podpora rodiny jako strategická výhoda“

07. 09. 2020

Regionální setkání zaměstnavatelů na téma zavádění dílčích opatření pro slaďování rodinného a
pracovního života se uskuteční v úterý 22. září 2020 od 10:00 do 14:00 v KultiVARu (Na Rybníčku
387/6, Liberec 3). Diskuse je součástí projektu PoRod – Podpora rodiny jako strategická výhoda
nejen pro firmy, ale i rodiče, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem setkání je konfrontovat a sdílet zkušenosti s praktickým zaváděním dílčích opatření pro management
mateřské a rodičovské dovolené a vytvářením přátelského prostředí pro neformálně pečující (tzv. Caregiver
Friendly Workplaces).
Síť pro rodinu se podporou principů prorodinné firemní kultury zabývá již od roku 2004 pořádáním soutěže
Společnost přátelská rodině, kdy prostřednictvím prorodinných auditů pomáhá firmám rozvíjet opatření pro
integraci principů „family friendly“ zaměstnanecké kultury. Z dlouholetých praktických zkušeností vzešel
projektový záměr poskytnout zaměstnavatelům praktický návod, jak co nejefektivněji realizovat
slaďovací procesy ve firmách a systematicky popsat jednotlivé procesní kroky. V připravovaném
manuálu chceme zohlednit také výzvy, rizika a negativní dopady z praxe, o kterých se často nemluví.
Klíčová je pro nás proto zpětná vazba zaměstnavatelů a zkušenosti z praxe, kterou v současnosti
ovlivňuje pandemická situace.
O zkušenostech a doporučeních vycházejících z realizace auditů bude hovořit Rut Kolínská, prezidentka
Sítě pro rodinu, z.s., o změnách pracovního trhu v souvislosti s pandemií Tomáš Ervín Dombrovský, analytik
společnosti LMC (prostřednictvím online vstupu).
„Díky realizacím auditů Společnost přátelská rodině máme o situaci zaměstnavatelů v zavádění slaďovacích
opatření poměrně slušnou představu. I když pozitivní trend v jejich přístupu zaznamenáváme, nabídka
flexibilních forem práce nepokrývá obrovskou poptávku zejména žen, které se vrací z rodičovské dovolené.
Věříme, že otevřená diskuse s regionálními zaměstnavateli a Sítě pro rodinu přinese praktickou inspiraci pro
připravovaný manuál a v důsledku posílí odhodlání zaměstnavatelů zavádět management rodičovské
dovolené jako systematické opatření firemní kultury,“ vysvětluje Lenka Lenochová cíle setkání.


Zaměstnavatelé se mohou registrovat zde nebo na emailu lenka.lenochova@sitprorodinu.cz.
Kontakt: Lenka Lenochová, lenka.lenochova@sitprorodinu.cz, +420 733 508 417

Pozvánku je možné stáhnout zde.


Diskusní setkání je součástí projektu Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče
(č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011688), který je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.

Ing. Kateřina Hájková
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226449
Mobil: 725704059

Zadejte text