Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V loňském roce kraj uskutečnil přes 60 akcí na podporu náhradního rodičovství

04. 03. 2020

Kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“ v Libereckém kraji odstartovala roku 2015. Jejím cílem je propagace náhradní rodinné péče a získávání nových pěstounů či osvojitelů. Už o rok dříve se začala scházet pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů. Liberecký kraj je jedním z jejích zakladatelů. Pracovní skupina realizuje aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost po celém kraji.

V roce 2019 kampaní prostupovalo téma sourozeneckých skupin. Během roku 2019 se pod hlavičkou kampaně v Libereckém kraji konalo 61 akcí, na které bylo vynaloženo téměř 329.693,55 Kč. Počet akcí byl srovnatelný s předchozím rokem, ale zvýšila se jejich finanční podpora. Z uskutečněných aktivit bylo v loňském roce 38 % zaměřených na širokou veřejnost, například v rámci akcí pro rodiny s dětmi.

S kampaní se tak mohli setkat návštěvníci Food festivalu ve Vrchlabí, Blátivého odpoledne v Jilemnici nebo Martinských trhů v Novém Boru. V srpnu 2019 představila pracovní skupina svou činnost prostřednictvím výstavy ve vstupní hale Krajského úřadu Libereckého kraje.

Jiné aktivity se zaměřovaly na osvětovou nebo publikační činnost. Takových proběhlo v loňském roce 33%, a patří mezi ně například anketa, která byla uspořádána v rámci Mezinárodního dne rodiny na téma umisťování sourozeneckých skupin do pěstounské péče.  Dalších 39 % aktivit se konalo formou besed nebo informačních setkání pro zájemce o náhradní rodičovství. Některé z organizací uspořádaly pro zájemce z řad veřejnosti a pro studenty odborné přednášky, nebo tematicky zaměřené projekce s diskusí.

„Smyslem kampaně je hledat nový domov pro děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Rodina jim může dát mnohem lepší podmínky pro jejich psychický a citový vývoj než ústavní péče. Umožní jim start do života podobný, jako mají ostatní děti. Děti, které máme v domovech, se ničím neprovinily, a přitom jsou už v útlém věku ochuzené o to nejcennější, co do života potřebují – o lásku rodičů. To je důvod, proč se kampani již tolik let věnujeme,“ poznamenal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

V říjnu 2019 se již tradičně konal Týden náhradního rodičovství, zahrnující 11 akcí po celém kraji. Mediální tváří Týdne náhradního rodičovství se stal herec Karel Zima, který se osobně zúčastnil tiskové konference pořádané k Týdnu náhradního rodičovství. V průběhu týdne byly kromě samotných akcí pro veřejnost do médií otisknuty rozhovory s náhradními rodiči, s realizátory kampaně nebo s tváří týdne.

Za rok 2019 bylo na krajském úřadě přijato 41 žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče, z toho bylo 20 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, 14 žádostí o zařazení do evidence pěstounů a 7 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu. Pokud bychom vyčíslili náklady na jednoho zájemce dle nákladů kampaně, jedná se o 8.041 Kč na získání jednoho zájemce o náhradní rodičovství. Oproti předchozímu roku tedy došlo k nárůstu nákladů na získání jednoho zájemce.

V roce 2019 bylo Libereckým krajem zprostředkováno 29 dětí do náhradní rodinné péče, z toho 8 dětí z LK bylo svěřeno do péče budoucích pěstounů a 21 dětí bylo svěřeno do péče budoucích osvojitelů. V loňském roce převzali žadatelé z Libereckého kraje jednu tříčlennou sourozeneckou skupinu dětí a další jednu dvoučlennou sourozeneckou skupinu dětí z jiného kraje.

Více informací: Mgr. Kateřina Blažková, katerina.blazkova@kraj-lbc.cz

485 226 244 / 778 543 226

kampaň mít domov a rodinu loga

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru vyvolávajícího Covid-19 a rozšíření povinné karantény přinášíme "Rady a doporučení pro domácí karanténu" od SZÚ:

Také ke stažení v PDF: http://www.szu.cz/modules/makepdf/make.php?id=6715

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:

1.       Zůstaňte doma

Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.

Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online).  V instrukcích pro dodání zboží musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.

2.       Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid.  Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst, pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku.  Jídlo jezte ve svém pokoji. Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.

3.       Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte

Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.

V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.

K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.

 

4.       Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno 

Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé, kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.

5.       Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání

Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové kapesníky.

Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 - nakládání s odpady) a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte. Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.

6.       Myjte si ruce

Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7.       Vyhněte se sdílení domácích potřeb

Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další pokyny k manipulaci s prádlem níže.

8.       Nezvěte si domů návštěvy

Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.

9.       Domácí zvířata

Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10.   Praní prádla

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte všechny povrchy v okolí pračky.

Prádlo nenoste do veřejné prádelny.

Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

11.   Odpady

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12.   Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete

Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému lékaři nebo do nemocnice.

Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .