Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na sociální služby

Kontaktní osoby pro případné dotazy:

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV - Ing. Hana Vinčálková, tel.: 485 226 908, e-mail: hana.vincalkova@kraj-lbc.cz .

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje  - Ing. Diana Ahmadi, tel.: 485 226 441, e-mail: diana.ahmadi@kraj-lbc.cz.

A K T U Á L N Ě