Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na r. 2018 - 1. část

Od roku 2017 je otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují, a které jsou již ukončené. Žadatelé o dotaci jsou navigováni krok po kroku k vyplnění správné žádosti přímo z oblasti, na kterou je jejich projekt zaměřen. Internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje najdete pod tímto odkazem:

 

25. 4. 2018

Upozorňujeme na předložení závěrečného vyúčtování (vypořádání), a to do 31. 5. 2018.

 

11.12.2017

Zaslání finančních prostředků

Dne 11. 12. 2017 byly na účty příjemců  dotací zaslány finanční prostředky na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018. 

 

13. 11. 2017

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

Dne 31. 10. 2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 426/17/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:

Seznam podpořených subjektů

Seznam nepodpořených subjektů

 

9. 6. 2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 30. 5. 2016 schválilo usnesením č. 197/17/ZK Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                                                od 13. července 2017 do 31. července 2017

Bližší informace k Vyhlášení dotačního řízení na podporu základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů naleznete  pod tímto odkazem : https://dotace.kraj-lbc.cz/Zakladni-cinnosti-dle-zakona-c-1082006-Sb-neinvesticni-financni-podpora-z-rozpoctu-LK-r388837.htm