Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na r. 2018 - 2. část

Od roku 2017 je otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují, a které jsou již ukončené.  Internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje najdete pod tímto odkazem:

 

25. 4. 2018

Zaslání finančních prostředků

Dne 27. 4. 2018 budou na účty příjemců  dotací zaslány finanční prostředky na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 - 2. část (předfinancování). 

 

6. 4. 2018

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 - 2. část

Dne 27. 3. 2018 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 108/18/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:

Podpořené x nepodpořené subjekty

 

2. 1. 2018

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 19. 12. 2017 schválilo usnesením č. 530/17/ZK Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018 - 2. část, financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018.

 

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                                                  od 1. února 2018 do 18. února 2018.

Podrobné informace naleznete pod odkazem: https://dotace.kraj-lbc.cz/Podpora-zakladnich-cinnosti-z-rozpoctu-Lk-predfinancovani-2018-2-cast-r673201.htm