Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 bude poskytována na základě zvláštního právního předpisu – zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční podpora z prostředků Libereckého kraje je určena na zajištění sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Libereckého kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2014 – 2017 a jeho prováděcí částí Akčním plánem pro rok 2016.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016

Dne 24. 11. 2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 503/15/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:  Seznam podpořených subjektů

                                                                                                                         Seznam nepodpořených subjektů

Formuláře:

Čestné prohlášení o vyrovnání závazků

Čestné prohlášení o předložení již dříve platných dokumentů