Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019

Od roku 2017 je otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují, a které jsou již ukončené.  Internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje najdete pod tímto odkazem: http://dotace.kraj-lbc.cz/

 

10.12.2018

Zaslání finančních prostředků

Dne 18. 12. 2018 budou na účty příjemců  dotací zaslány finanční prostředky na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019 (předfinancování). 

 

5. 11. 2018

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019 (předfinancování)

Dne 30. 10. 2018 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 398/18/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem: Podpořené subjekty

                                                                                                                          Nepodpořené subjekty

9. 7. 2018

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 26. 6. 2018 schválilo usnesením č. 238/18/ZK Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2019 a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2019.

 

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                                                  od 8. srpna 2018 do 28. srpna 2018.

Podrobné informace naleznete pod odkazem: https://dotace.kraj-lbc.cz/Podpora-zakladnich-cinnosti-z-rozpoctu-LK-predfinancovani-2019-r689336.htm