Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020

Od roku 2017 je otevřen nový internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Na tomto jednotném místě zájemci o dotaci získají kompletní přehled a informace o tom, jaké dotační tituly jsou otevřené, jaké se připravují, a které jsou již ukončené.  Internetový portál pro žadatele o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje najdete pod tímto odkazem: http://dotace.kraj-lbc.cz/

1. 11. 2019

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 (předfinancování)

Dne 22. 10. 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 446/19/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem: Podpořené subjekty

                                                                                                                         Nepodpořené subjekty

7. 6. 2019

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 28. 5. 2019 schválilo usnesením č. 213/19/ZK Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2020 a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2020.

 

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

od 11. července 2019 do 31. července 2019.