Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021

4. 9. 2020

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 (předfinancování)

Dne 25. 8. 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 267/20/ZK poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021. Výsledky jsou zveřejněny pod odkazem:    Podpořené subjekty (soubor pdf)

                                                                                                                   Nepodpořené subjekty (soubor pdf)

20. 3. 2020

Mimořadné Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 17. 3. 2020 schválilo  Vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2021 a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021.

Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podávat v termínu:

                                                                       od 15. května 2020 do 29. května 2020.

 

Více informací naleznate pod odkazem: https://dotace.kraj-lbc.cz/socialni-sluzby/podpora-zakladnich-cinnosti-z-rozpoctu-lk-predfinancovani-2021-nbsp-nbsp-d453371.htm