Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační fond Libereckého kraje 2014

V rámci resortu sociálních věcí byl zřízen dotační program č. 5 – Program na podporu sociálních věcí a služeb.  Administraci programu zajišťuje, v souladu se Statutem dotačního fondu, odbor sociálních věcí.

Dne 21. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 389/14/ZK rozdělení dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Před uzavřením smlouvy je možné požádat dle Článku 10 Statutu dotačního fondu Libereckého kraje o snížení celkových nákladů (výdajů) projektu (pokud došlo v průběhu hodnocení došlé žádosti ke snížení objemu požadované dotace).

Více informací naleznete v sekci jednotlivých podprogramů.

Kontaktní osoba: Ing. Diana Ahmadi, tel.: 485 226 441, diana.ahmadi@kraj-lbc.cz

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Název programu

5 - Program na podporu sociálních věcí a služeb

Správce programu

Odbor sociálních věcí

Počet podprogramů v rámci programu


2

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Cíl/účel programu

Podpora sociálních věcí a vybraných druhů registrovaných sociálních služeb

Předmět podpory

  • Podpora sociálních věcí
  • Podpora vybraných druhů registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  •  Podpora registrovaných sociálních služeb dle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu LK

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Hodnotící orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Schvalující orgán kraje

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Kontaktní osoba

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů

Další informace

uvádí se pouze v případě, pokud není program dále členěn do podprogramů