Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele na r. 2016

Dne 23. 6. 2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 262/15/ZK, termín dotačního řízení na rok 2016 – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu v roce 2016.

Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 1. do 30. října 2015.

(Žádost bude podávána prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Další informace naleznete  v přiloženém souboru Vyhlášení DŘ 2016 - prostředky ze státního rozpočtu.

Povinné přílohy žádosti

  • Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF)

  • Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků

  • Zplnomocnění zástupce

  • Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti – formulář dostupný zde: Tabulka formát Excel

  • Kontaktní osoba pro dotazy: Ing. Jana Maříková, jana.marikova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 657