Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb:

Dne 11. 6. 2015 byla ve večerních hodinách nainstalována nové verze aplikace OKslužby – poskytovatel 8.30.28, která umožňuje podepisování žádostí o dotace kvalifikovaným certifikátem.

Elektronické podepsání žádostí o dotace na dotační rok 2016 je povinné. Bez elektronického podpisu není možné žádost prostřednictvím softwaru, který je poskytován MPSV pro účely dotačního řízení, podat.

Uživatelská příručka pro podávání žádostí poskytovatelů (v. 3.2) je v kapitole 10.3 rozšířena o postup elektronického podepsání: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s. r. o., telefonní spojení +420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

Bližší informace k aplikaci OK služby - poskytovatel naleznete pod odkazem: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm

                       Manuál - dotace: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm/dotace_manual_v3_3.pdf

                       Uživatelská příručka: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm/poskytovatel_manual_v2.9.pdf


 

Vzorové Pověření pro r. 2016 : PDF souborVzorové Pověření 2016.

Vzorové Smlouvy: a) o příspěvku Smlouva o příspěvku      b) o dotaci Smlouva o dotaci

 

 

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola 313 MPSV (finanční podpora  v letech 2010 - 2016)

Alokace celkem v letech 2010 - 2016  Alokace LK