Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2017


Aktuálně

25. 9 2017

Mimořádné kolo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2017 - podzim 2017

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. dotační řízení na částečné kofinancování osobních nákladů v návaznosti na navýšení mezd a platů od 1. 7. 2017.

Kraj vyhlašuje nové kolo dotačního řízení z toho důvodu, že mnozí poskytovatelé jsou již v současné době uspokojeny do výše svého původního požadavku z roku 2016 na r. 2017 a na nové finanční prostředky by tedy nedosáhli.

Žádosti o finanční podporu bude možné zpracovat a podat v termínu od 20. do 24. října 2017. V listopadu návrhy bude projednávat a schvalovat rada LK, poté sociální a finanční výbory Zastupitelstva LK a 28. listopadu zastupitelstvo LK. Bude následovat administrace dodatků ke smlouvám a výplata finanční podpory konečným příjemcům.

Další informace naleznete pod odkazem: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/dotace/dotacni-rizeni-na-podporu-socialnich-sluzeb-z-rozpoctu-libereckeho-kraje-z-prostredku-mpsv-na-r-2017/mimoradne-kolo-dotacniho-rizeni-ii-podzim-2017.