Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Metodika kraje pro poskytovatele 2017

Upozornění: Aktualizace metodiky pro rok 2017!!!

Dne 20. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje aktualizaci Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2017.

Znění Metodiky, vč. příloh, naleznete v přiložených souborech:

Aktualizovaná metodika pro rok 2017Metodika_2017. pdf

Aktualizované přílohy Metodiky:

Příloha č. 1 (Žádost o podstatnou změnu): žádost_doc

Příloha č. 2 (Hlášení vícezdrojového financování): vícezdrojové financování.xls

Příloha č. 3 (Závěrečná zpráva): závěrečná_zpráva_doc

Příloha č. 4 (Vyúčtování a oznámení): vyúčtování.xls

Příloha č. 5 (Průběžné čerpání dotace): čerpání_dotace.xls

Příloha č. 6 (Karty potřeb): karty_potřeb.doc

Příloha č. 7 (Přehled indikátorů): přehled_indikátorů.doc