Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Mimořádné kolo dotačního řízení II. - podzim 2017

Vyhlášení dalšího kola dotačního řízení na podporu financování sociálních služeb pro rok 2017

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. dotační řízení na částečné kofinancování osobních nákladů v návaznosti na navýšení mezd a platů od 1. 7. 2017.

Žádosti o finanční podporu bude možné zpracovat a podat v termínu od 20. do 24. října 2017.

Kraj apeluje na včasné ověření přístupových práv statutárních zástupců organizací do systému OKslužby-poskytovatel a o zajištění elektronického podpisu!

Validní bude pouze ta žádost, která bude podána prostřednictvím systému OKslužby-poskytovatel, a to výlučně elektronicky s elektronickým podpisem statutárního zástupce a s přílohami, které pro toto kolo dotačního řízení budou:

  • Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci;

  • Žádost o dofinancování osobních nákladů, která je dostupná zde: Osobni_naklady

Pokud nastanou v průběhu vkládání žádostí o finanční podporu nějaké potíže technického charakteru, je nutné se obrátit na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236 072 230, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.

Žádost je nutné do systému OKslužby-poskytovatel vyplnit celou.

Další informace naleznete v přiloženém souboru: Vyhlaseni_podzim

Vždy volte při vkládání žádosti Program podpory A!