Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2017

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2017

Dne 21. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 346/16/ZK, termín dotačního řízení na rok 2017 – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu v roce 2017.

Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017, je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 14. října do 15. listopadu 2016.

(Žádost bude podávána prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete v přiloženém souboru: Vyhlášení dotačního řízení na r. 2017


Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby. Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

- Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF);

- Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků;  Prohlaseni_bezdluznosti; prohlaseni_bezdluznost

- Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci;

- Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti, viz soubor: Rozdělení nákladů a dotace dle formy a krajů