Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV

10. 2. 2017


Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2017

Finanční prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro r. 2017 – dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017


V lednu 2017 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 15/17/RK a 17/17/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2017 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.


Výsledky jsou zveřejněny zde:výsledky 1.kolo

(aktualizace na základě usnesení orgánů kraje, č. usnesení 315/17/RK a č. 108/17/ZK z března 2017)15. 6. 2017

Výsledky 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2017

V květnu 2017 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 846/17/RK a 199/17/ZK, výsledky 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2017 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: 2.kolo DŘ


12. 7. 2017

Finanční podpora z rozpočtu kraje z prostředků MPSV pro sociální služby na základě rozhodnutí orgánů kraje č.  usnesení 948/17/RK a        č. 257/17/ZK z června 2017 – mimořádné dofinancování.

Výsledky jsou zveřejněny zde: mimoř. dofinanocování


7. 9. 2017

Finanční podpora z rozpočtu kraje z prostředků MPSV pro sociální služby na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usnesení  1386/17/RK a                 č. 318/17/ZK ze srpna 2017 - dofinancování. 

Výsledky jsou zveřejněny zde:  Dofinancovani_srpen_2017


12.12.2017

Finanční podpora z rozpočtu kraje z prostředků MPSV pro sociální služby na základě rozhodnutí orgánů kraje č. usnesení  2005/17/RK a                 č. 483/17/ZK z listopadu 2017 - dofinancování. 

Výsledky jsou zveřejněny zde:

a) Podpořené služby: podpořené služby

b) Nepodpořené služby: Nepodpořené služby