Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na r. 2018

 

Dne 27. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 262/17/ZK, termín dotačního řízení na rok 2018 – řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu v roce 2018.

Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018, je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 2. října do 5. listopadu 2017.

(Žádost bude podávána prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Více informací naleznete v přiloženém souboru: vyhlaseni DR 2018

 

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby. Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

- Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF);

- Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků; Prohlaseni bezdl.Pohlaseni bezdluznosti

- Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci;  

- Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti, viz soubor: rozdeleni nakladu

 


Další informace:

 

Metodika pro poskytovatele na r. 2018 je dostupná pod odkazem: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-pro-rok-2-0-1-8-

 

Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách: popis zpusobu